Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Na tovar zakúpený cez e-shop www.autorohoze.sk poskytujeme minimálnu záruku 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Pri niektorých výrobkoch môže byť záručná doba predĺžená, čo je uvedené pri konkrétnom produkte na stránke.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné alebo materiálové vady spôsobené výrobcom alebo skladovaním. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru cez doručovateľa (kuriérska spoločnosť, prepravná firma a pod.). Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach a nevhodným umiestnením, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Kupujúci je vo vlastnom záujme povinný tovar po prevzatí prekontrolovať a pri preberaní zásielky overiť neporušenosť obalu a ochrannej pásky. Ak je obal evidentne porušený, potom je vhodné spísať škodový zapis s doručovateľom. Ak je obal v poriadku a tovar po prevzatí a odbalení vykazuje známky poškodenia, či inej výrobnej alebo materiálovej vady, je spotrebiteľ povinný bezodkladne oznámiť túto reklamáciu predávajúcemu.

Reklamáciu je potrebné doručiť (osobne, zaslaním, emailom) na adresu e-shopu len v písomnej forme, s popisom závady výrobku a s prefoteným (zoskenovaným) nadobúdacím dokladom od kúpy. Potrebné je spraviť foto reklamovanej vady a priložiť nám ho do emailu (v niektorých prípadoch vieme ihneď vybaviť reklamáciu výmenou za nezávadný tovar). Tovar nám zašlite na odosielaciu adresu prevádzkovateľa e-shopu: AutoRohože.SK, Kvetová 442/9, 97244 Kamenec p. Vtáčnikom, Slovensko. Reklamovaný produkt nám nezasielajte na dobierku! Takto zaslaný tovar nebude vyzdvihnutý!

Dôležité: Balíky nám neposielajte cez Slovenskú poštu z uložením na pošte. Zásielky s uložením na pošte NEPREBERÁME!

Podľa zákona §620 Občianského zákonníka vybavujeme reklamácie v týchto lehotách a týmito spôsobmi:

  • -ihneď
  • -v zložitejších prípadoch do 3 dní
  • -v odôvodnených prípadoch do 30 dní (potreba odborného posúdenia)
  • -odovzdaním opraveného výrobku
  • -výmenou výrobku
  • -vrátením kúpnej ceny tovaru
  • -vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • -odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom reklamácie, Vaše otázky zodpovieme cez kontakty uvedené na úvodnej stránke.

Prajeme Vám len spokojné používanie už zakúpeného produktu.

tag