Mitsubishi

Výrobca automobilov Mitsubishi

gumové rohože do Mitsubishi