Ako reklamovať vadný tovar?

Ak sa jedná o výrobnú príp. materiálovú vadu, je potrebné poslať opis vady výrobku (napr. e-mailom) a vhodné je tiež doložiť foto vady na výrobku. Následne sa Vám vyjadríme k riešeniu reklamácie.

Ak je povaha poškodenia tovaru zlou manipuláciou pri preprave, je potrebné túto skutočnosť ohlásiť predávajúcemu kuriérovi, ktorý je povinný spísať reklamačný protokol s Vami. Následné riešenie potom prebieha medzi našou spoločnosťou a prepravnou spoločnosťou. O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Dôrazne doporučujeme otvoriť a skontrolovať zásielku ešte pred kuriérom!